”Menneske og miljø i Nord Troms” – Årbok 2011

 

PRESSEMELDING

 

Menneske og miljø i Nord-Troms” – Årboka 2011 – er nå klar for salg. Vi regner med at dette så populære skriftet vil være å finne der man ellers har kjøpt denne årboka i løpet av dens 36 år lange historie. For de fem Nord-Troms kommunenes vedkommende vil det si at gitte nærbutikker i lokalmiljøene vil forestå salget og i Tromsø vil boka primært være å finne hos byens bokhandlere.

 

Årets utgave er redigert av Leif-Harry Hansen, en tidligere nærmest fast bidragsyter med artikler av lokalhistorisk karakter. Innholdet denne gangen er preget av artikler som er bestilt skrevet av gitte skribenter slik at boka får bolker med beslektet innhold (les: tematisk sammenheng), ispedd noen lyriske tekster og stoff som ikke kom med i fjorårets utgivelse. Samlet representerer dette – etter redaksjonens mening – en interessant og mangfoldig utgivelse. Alle kommunene i regionen er representert i ulik omfang … alt etter artiklenes relevans innenfor helheten.

 

Årboka 2011 er på 135 sider og den er rikt illustrert både med relevante bilder, tegninger og illustrasjoner. Formatet er som det har vært de siste 10 år og prisen er fortsatt like sympatisk: kr. 125,00 pr. bok.

 

Som vanlig, er det Lundblad Media AS som har stått for trykkingen av denne boka.

 

Nærmere opplysninger om ”Menneske og miljø i Nord-Troms” – Årboka 2011 – kan fås ved henvendelser til redaktøren leif-hah@online.no eller telefon 908 81 041


9010 Tromsø, 8.11. 2011

 

Leif-Harry Hansen
Redaktør

 

 

 

Innhold

 

Forord                                                       4         Slik var min barndom                            70         

Av Leif-Harry Hansen                                                    Av Peder N.Olsen

150-årsminne for Læstadius                  5          Fra Zanzibar til "Kalles bar"                73    

Av Reidun Mellem                                                         Av Theodor Johannessen                  

Gulan/Høre (dikt)                                    8          Vårlengt (dikt)                                      75
Av Brita-Agnete                                                           Av Gerd Ottesen

Nord-Troms kristna                                 9          Vårherre (dikt)                                     77

Av Emil J Samuelsen                                                      Av Bjørn Birkebæk

Fjorden (dikt)                                           8          Hjem (dikt)                                            79

Av Alida Strand                                                            Av Gunvor Marie Hansen 

Lyngens første gudshus                        16          April 1964. Sørvågen (dikt)                 82 

Av Rolf Magne Hansen                                                   Av Åse M. Johnsen

Sandeng kirkegård                                18           Kvænangstid (dikt)                              84

Av Nils-Ole Dalvik                                                          Av Åse M. Johnsen

Anton Sjåbakken                                    20          Kunnskap er makt!                               87

Av Frode Lervoll                                                            Av Åsmund Dalheim

Han Øyvind                                              23          Anders Larsen                                       91

Av Eilif Johansen                                                           Av Eivind Bråstad Jensen

Lyngsdals historier                                 25          Man tenke så mangt (dikt)                  99

Av Turid Hausner                                                          Av Eilif Johansen 

Viken gårdsmuseum                              30           Sild                                                        100

Av Pål Fredriksen                                                          Av Leif Hugo Hansen 

Røyland gårdsmuseum                          32          Høvedsmannen (dikt)                        103

Av Pål Fredriksen                                                          Av Leif-Harry Hansen

Havnnes - en vandring blant husene   33          Guta, no må vi ombord                      104

Av Einar Giæver                                                             Av Leif Hugo Hansen

Rasmussengården                                  38          Kaianlegget i Bukta på Rasteby       111

Av Anders Ole Hauglid                                                    Av Paul Pedersen 

Minnebjørka på Elvebakken                  46          I gamle dager... (dikt)                      115

Av Ragnar T. Samuelsen                                                 Av Leif-Harry Hansen

Hageglede og hagekultur                      50          Fra min barndomstid i Ullsfjord        116

Av Ingolf Sivertsen                                                        Av Gerd L. Ottesen

Mat- og spisetradisjoner i nord             55         Årsrapport Årbok 2010                      118

Av Asbjørn Vassnes

Mànnàvuohta/Barndommen (dikt)      58         Årsrapport Nord-Troms historielag  119

Av Sajane Olsen                                                           2010

Manne?/Hvorfor? (dikt)                         58        Redaktøren                                          120

Av Oliva Fossli                                                              Av Rolf Magne Hansen                  

Kjenn din kommune                                 59        Årskavalkade Kvænangen                 122 

Av Carl Johan Bentsen        

Soldater i Ingenmannsland                    62         Årskavalkade Nordreisa                     124

Bokomtale av Pål Fredriksen

Nattevinden (dikt)                                   63         Årskavalkade Skjervøy                       127

Av Gerd Ottosen

Minner fra evakueringen 1944              64         Årskavalkade Kåfjord                         129

Av Harald Grønnvoll

Utreise fra det frie Norge                       67         Årskavalkade Lyngen                         132

Av Oddvar Ørnebakk

                                                                                                     Årskavalkade Storfjord                      135

 

 

 

Forsidebilde: Fra Reinfjord

Foto: Rita Boberg Pedersen