Årboka 2016


Forord


Etter at Årboka 2014 i sin helhet var viet evakueringshøsten 1944, ble kjernetemaet i 2015 – utgaven gjenreisning og modernisering … for øvrig et tema vi i Årboka 2016 gir en oppfølging siden årets kjernetema er handelsvirksomhet. Bakgrunnen for dette valget er at kooperasjonen fikk skikkelig rotfeste i Nord-Troms ganske så umiddelbart etter at krigen var over. Året 1946 markerer starten for forbrukersamvirkelagene i regionen, og følgelig representerer året 2016 deres 70 – års jubileum. Med bakgrunn i dette er kooperasjonen gitt brei plass i denne utgaven av årboka, men temaet handelsvirksomhet legitimerer også stoff om andre butikkategorier … og følgelig har vi med et relativt representativt utvalg av private foretak rundt omkring i kommunene.


I en tid der de store landsdekkende kjedene nærmest er enerådende, er det langt mellom de tradisjonelle landhandlene. Siden disse ikke makter å konkurrere på pris og kundene er mobile bilister, greier ikke småkjøpmennene å opprettholde forsvarlig drift. Begrepet nærbutikken skriver seg jo fra en tid da sykler og sparker var allmenne transportmidler … enn si at butikkene lå i gangavstand fra kundene. Selv i ei vital og konsentrert befolket bygd som Furuflaten, ble nærbutikken lagt ned sommeren 2016. I lys av en markedssituasjon der «kjedemakt» er et nøkkelord, mener vi at valget av årets kjernetema er ytterst betimelig.


Årbokas redaksjonelle linje tilsier jo at jubileer av ulik karakter skal behørig markeres i de respektive utgivelser, og i så måte har vi også gleden av å vie Lyngshesten stor oppmerksomhet. Avlslaget for Lyngshest ble stiftet i 1946 og følgelig har også de sitt 70 – års jubileum i 2016. Dessuten er det i år 100 år siden den første lyngshest-utstillinga ble avholdt.

Så vel denne hesterasens historie som portretter av fremtredende personer i avlsarbeidet, er gitt fortjent spalteplass i Årboka 2016. I tillegg har vi med en lett blanding av fortellinger, dikt, biografier, bokanmeldelser etc. 

Stofftilfanget for denne utgivelsen har vært stor, og på grunn av nevnte prioriteringer for Årboka 2016, har vi arkivert øvrige innsendte artikler for senere bruk. Vi takker bidragsyterne for deres interesse for så vel lokalhistorie som for årboka «Menneske og miljø i Nord-Troms» … en spesiell takk til Forbrukersamvirket Nord for deres imøtekommenhet da vi ba om å få bruke kapitler i boka «Fra landhandel til stormarked» under vår presentasjon av årets kjernetema; handelsvirksomhet i Nord-Troms.


I forbindelse med hver utgivelse har vi gjerne et innledningskapittel som har et overordnet perspektiv på kjernetemaet – et faglig bakteppe – som setter stoffet inn i en helhetlig sammenheng. De to første artiklene i denne årboka er et eksempel på dette, og dessuten har den første artikkelen om lyngshesten den samme funksjonen.


Vi ønsker alle våre lesere gode leseopplevelser mellom permene på Årboka 2016.


Leif-Harry Hansen

redaktør