Dobbelklikk her for å legge til din egen tekst.

Rapport årboka 2019


Så var det tid for å se tilbake på arbeidet med Årboka 2019. Vi fulgte praksisen med å ha
to møter i redaksjonskomiteen. Begge blei holdt på Husfliden i Olderdalen - det første 23.
mai, og det andre 22. august.


Stofftilgangen i 2019 var tilfredsstillende, og det blei også i 2019 ei bok på 152 sider.
Som forrige år forsøkte vi igjen å engasjere ungdommen til å bidra med stoff, og vi fikk inn
to saker, begge fra jenter. Det viser seg at det er vanskelig å nå fram til ungdommen, og at
det lykkes best når medlemmer i redaksjonskomiteen tar direkte kontakt med ungdommer
de kjenner.


Ragnhild Enoksen blei nytt medlem i redaksjonen, og dermed er også Kvænangen
representert. Anne Dalheim har representert Storfjord, Rolf Magne Hansen Lyngen,
Gudbrand Brustrøm Kåfjord, Pål Fredriksen Nordreisa og Margrete Bentsen Skjervøy.
Redaksjonskomiteen samarbeider godt, og sørger for at det kommer inn stoff til årboka
fra alle de seks kommunene som årboka dekker.


Som tidligere har DM-Consult stått for annonsesalget og regnskapet.
Etter en anbudsrunde gikk oppdraget også denne gangen til Interface Media, og Tekst &
Cetera stod for førtrykksarbeidet. Opplaget var på 2000. Interface Media gjorde som i
2018 et svært godt arbeid, og bokleveransen var heilt i rute, og vel så det. Det er
betryggende.


Bokpallen blei levert hos undertegnede, og hentes her til de enkelte kommunene av
respektive redaksjonskomitemedlemmer. Til Skjervøy blei bøkene sendt med budbil.
Vi gjennomførte igjen en billedkonkurranse om beste forsidebilde, og det kom inn 40-50
bilder - mange av dem svært gode. Vinnerbildet viser en liten gutt som plukker blåklokker
ved Fiskenesmoloen på Skjervøy, fanga med kameralinsa av Laila Pettersen.


Ifølge regnskapet for Årboka 2019 fra DM-consult økte salget av årboka fra 144 120
kroner i 2018 til 192 994 kroner i 2019, ei økning på cirka 34 prosent.
Også annonsesalget gjorde et byks oppover, fra 100 360 kroner i 2018 til 164 500 kroner i
2019. Det er ei økning på cirka 64 prosent!
Det regnskapsmessige årsresultatet blei 30 388 kroner i 2019, mot 12 847 kroner i 2018,
ei økning på ca 136 prosent.


Tore Figenschau, årboksredaktør