Sist oppdatert  30. januar

 

 

 

Gjestebok

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

Velkommen til hjemmesida til

 

Nord-Troms Historielag

 

 

 

 

I 1975 kom årboka "Menneske og miljø i Nord-Troms" ut første gang, og allerede to år senere så man nødvendigheten av å ha et interkommunalt lag som kunne stå for utgivelsen. Dermed ble Nord-Troms Historielag stiftet. I 2012 kunne det feire 35 års jubileum.  35 år med aktiviteter av forskjellig slag,- seminarer, temamøter, kulturminnedagmarkeringer, etc, etc.

 

Det er ikke lett å drive lagsarbeid over kommunegrensene. Avstandene blir lange. Derfor er det viktig med aktive medlemmer som kan være med å arrangere lokale aktiviteter. I dag har Historielaget ca 60 medlemmer, men svært få av dem er fra Kvænangen, Storfjord og Lyngen. Faktisk så få at det har vært problem å få tillitsvalgte fra alle kommunene.

 

Er du interessert i historie, og har lyst å være med å påvirke det som skjer på dette feltet, så meld deg inn i Nord-Troms Historielag. Kontingenten er kun 200 kr. Da får du også årboka gratis tilsendt om høsten. Se på sida "om laget" hvordan du melder deg inn. Og ta en titt på de andre sidene her inne for å få et lite inntrykk av hva vi har gjort de siste årene.
Velkommen!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressemelding

Årboka 2015:

 

Neste utgivelse av «Menneske og miljø i Nord-Troms» - Årboka 2015 – vil ha «Gjenreisning og modernisering» som sitt kjernetema. Vi forholder oss dermed til perioden 1945 – 1960 … en epoke der betegnelsen «De glade 1950-årene» står sentralt.

 

Les mer på årbokas side

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årboka er nå til salgs på de vanlige utsalgsstedene. Denne gangen er det et rent temahefte om evakueringa sett med mange forskjellige øyne, og fra mange forskjellige ståsted. Gled dere!

Les mer på Årbokas side.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi markerte at det var 70 år siden  

                                                   EVAKUERINGEN

                                       torsdag 27. november kl 18.00 

 

på Lauksletta skole

 

 

Les mer under "arrangementer"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-Troms historielag markerte kulturminnedagen med arrangement på

 

Maursund gård

 

lørdag 20. september kl 12:00.

 

Innlegg ved Pål Fredriksen, Reidun Mellem og Helge Guttormsen.

 

 

Les mer på sida forarrangementer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøte

22. mars  2014  KL. 12.00—ca. 15.00

             på Kåfjord Kultursenter, Olderdalen

            

  •              Vanlige årsmøtesaker
  •              Faglig tema: Grunnloven 200 år
  •              Enkel bevertning

            

Les referat fra møtet HER