bibliografi

Historielaget ga i 1995 ut en bibliografi for Årbok for Nord-Troms. Den tok for seg de første 20 årene av årbokas historie, fra 1975 - 1995. Det var Helge Guttormsen som fikk oppdraget med å lage den. Boka er utsolgt, men du kan lese den på bokhylla.no


http://www.nb.no/nbsok/nb/f3a4305d28458f3db8bd85084ca98aba?lang=no#0Nedenfor finner du de neste 20 årene av Årbokas innhold listet opp. Også dette har Helge Guttormsen laget.