Publikasjoner

PUBLIKASJONER

Pål Fredriksen, Reidar Breivik, Reidun Mellem og Carl Johan Bentsen

under presentasjonen av boka.

"Norsk flyktningbarn i Sverige 1944-45"

Som et ledd i 70 års minnet for krigsutbruddet og 65 års minnet for freden har Nord-Troms Historielag gitt ut boka "Norsk flyktningbarn i Sverige 1944-45".

Forfatter er Reidun Mellem.

Hun opplevde evakueringa og flukten til Sverige som ung jente og har på bakgrunn av dagboknotater skrevet om sine opplevelser.

Også flyktningenes kår er tatt med, som møte med svensk skole og svensk samfunnsliv. Likeså er hjemkomsten til ei ganske rasert hjembygd skildret.

Boka kan kjøpes på de fleste stedene der Årboka selges og koster 150 kr

- kan også bestilles hos Nord-Troms Historielag:

kasserer Terje Hildonen,

tlf 90 85 94 22 

Bibliografi

Historielaget ga i 1995 ut en bibliografi for Årbok for Nord-Troms. Den tok for seg de første 20 årene av årbokas historie, fra 1975 - 1995. Det var Helge Guttormsen som fikk oppdraget med å lage den.

Boka er delt i tre deler, der første del er en analyse av de første 20 bøkene.

I siste del finner vi selve bibliografien.

I del 2 finner vi 24 utvalgte artikler og tekster. Guttormsen skriver:... "Dette er tekster som undertegnede har funnet særlig godt illustrerer hva Årboka har stått for og som etter mi vurdering har en heilt spesiell lokalhistorisk verdi som noe typisk for Nord-Troms..."

Her er også de opprinnelige bildene tatt med.

Bibliografien er dessverre utsolgt, men den er tilgjengelig på nettet på bokhylla.no:

Seminarrapport utgitt i 1997


Også denne kan du lese på bokhylla.no


https://www.nb.no/nbsok/nb/010abc45d3a4e5e67e065fa547a55564?index=19#0