Kulturminnedagen 2012

SØNDAG  9. SEPTEMBER

Årets tema er møteplasser

Vi møtes i Nordreisa kirke klokka 1200,

der Kjell Skog vil fortelle om kirken som møteplass.

Deretter går vi til BIOS, der Oddmund Henriksen vil fortelle om kafeer og andre møtesteder i Nordreisa.

Det blir servert kaffe og noe attåt.

 

 

 

Kulturminnedagen 2012

Av: Pål Fredriksen

 

Temaet for årets kulturminnedag var møteplasser. Markeringa foregikk på Storslett, og det skjedde i samarbeid med Nordreisa Historielag.

Første del av møtet foregikk i kirka. Der holdt Kjell Skog et foredrag hvor han kom inn flere sider av kirkelivet i Nord- Troms. Han tok først for seg hvor og når de forskjellige kirkene blei bygd helt fra middelalderen. Å etablere kirker hadde både religiøse og verdslige motiver. Kirka representerte statsmakta. Det gjaldt i særlig grad etter reformasjonen.

Misjonen på 1700 tallet var et nytt viktig framstøt fra den dansk/norske staten.

Ved innføringa av konfirmasjonen i 1736 fikk kirka en viktig rolle som en utdanningsinstitusjon. En analfabet kunne ikke bli konfirmert

Læstadianismen hadde sjølsagt en bred plass i foredraget. Kjell Skog kom inn på de religiøse sidene ved denne bevegelsen og herunder vegen til frelse.

Tilhørerne fikk også ei innføring i hvordan Læstadius sjøl hadde religiøse grublerier før han blei vekt.

 Og om rørelsen som ei viktig side av tradisjonen.

Men i foredraget kom det også fram hvor viktig kirka er som en møteplass for mennesker i alle aldre og sosiale posisjoner.

Kjell Skog kom sjølsagt også inn på egne erfaringer fra et langt liv som prest.

 

Vakre Nordreisa Kirke

    

                       Pål Fredriksen ønsker velkommen.                                               Kjell Skog

 

Pål Fredriksen, Kjell Skog og Oddvar Ørnebakk poserer på kirketrappa

 

Den andre delen av markeringa foregikk på Bios. Her holdt Oddmund Henriksen et innlegg om andre møteplasser.

Han tok for seg ulike serveringssteder i kommunen fra mellomkrigstida til i dag. Det viser seg at det har vært et betydelig antall plasser hvor folk kunne kjøpe kaffe og liknende. Disse stedene lå fra ytre Sørkjos til Bilto. Det har også vært flere overnattingsplasser.

Standarden på disse stedene for bevertning var i mange tilfeller svært enkel, men de dekket et behov. Oddmund Henriksen er en god forteller og kom med flere morsomme historier fra hverdagslivet før moderniteten tok kontroll over oss.

Ca. 40 personer tok del i markeringa, og det virket som om deltakerne var rimelig tilfredse med dagens program.

     -

 

              Oddmund Henriksen forteller                         - og får også blomster

 

  

             Det smakte med kaffe og kaker.. 

 

        

Representanter for arrangørene: Hanne Krogstad og Pål Fredriksen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRANGEMENTER