årsmøte 2021

ÅRSMØTE 11.AUGUST 2021   KL.17.00 

HUSFLIDEN OLDERDALEN 

REFERAT


Sak 1   Leder ønsket velkommen.


Sak 2   Godkjenning av innkalling 

Innkalling godkjent.     Annonse i FIN 20. juli


Sak 3   Valg av møteleder.                   

Pål Fredriksen foreslått og valgt.


Sak 4   Valg av møtesekretær/to til å skrive under protokollen.

Terje Hildonen foreslått og valgt til sekretær. Rolf Magne Hansen og Ivar Adolfsen valt til å skrive under prokollen.


Sak 5   Årsmelding og regnskap for lag og årbok lagt fram.

Årsmelding gjennomgått av leder. Arnulf Steffensen etterlyste tiltak for å rekruttere flere medlemmer. Helge Guttormsen etterlyste seminarer om lokalhistoriske temaer.

Anbefaling: Terje Hildonen formulerer et brev om « lagets tilbud» som sendes eldre medlemmer om å fornye medlemskapet.

Årsmelding godkjent

Regnskap for laget godkjent

Regnskap for årbok godkjent

Rapport om årbok V/Tore Figenschau godkjent.


Sak 6   Innkomne forslag

Redaktøren foreslår endring av forside.

Det nye navnet blir: Årbok for Nord- Troms

Med undertittel: Menneske og miljø i Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Nordreisa, Skjervøy, Kvænangen 

 

Sak 7   Representanter til Troms historielag -årsmøte 18.09 og 19.09.

Deltakeravgift       kr. 1000

Seminar                «    600

Påmeldingsfrist 23.08            


Sak 8   Kontingent / pris på Årboka

Kontingent kr. 250

        Årbok kr. 200


Sak 9   Valg 

Valgkomiteens forslag blei fram av Helge Guttormsen.

Forslag godkjent.


Forslag til valgkomite:

                         Helge Guttormsen

                         Øyvind Rundberg

                         Frid Fenes

                         Valgkomiteen blei valgt.

                        

SAMMENSETNING AV STYRET FOR 2021/22

Leder: Pål Fredriksen

Kasserer: Terje Hildonen (2 år)

Styremedlemmer:

Ivar Adolfsen               Kåfjord (2 år)

Jan Helge Jensen        Kvænangen (2 år)

Arnulf Steffensen       Skjervøy

Rolf Magne Hansen    Lyngen

Gunnar Folden Grundetjern Storfjord (valgt for 1 år)

            

VARA TIL STYRET

Kåre Johan Nilsen         Skjervøy (vara for Arnulf S.)

Øyvind Rundberg          Kåfjord (vara for Ivar A.)

Bodil Robertsen             Lyngen (vara for Rolf M. H.)

Storfjord                         Styret finner en vara

Kvænangen                   Styret finner en vara

Olav R. Erichsen            ( vara fra Nordreisa)


REDAKSJONSKOMITE:

Kvænangen         Ragnhild Enoksen

Nordreisa             Pål Fredriksen 

Skjervøy               Helge Guttormsen

Kåfjord                 Gudbrand Brustrøm

Lyngen                 Rolf Magne Hansen

Storfjord               Gunnar Folden Grundetjer 


REDAKTØR FOR HJEMMESIDA:

Margrete Bentsen


VALGKOMITE:

Helge Guttormsen

Øyvind Rundberg

Frid Fenes

                          

                                         Avslutning av møtet kl. 19.00.

                          Terje Hildonen

                               ref. 

                         Protokollen under skrevet av: Ivar Adolfsen—Rolf Magne Hansen